Excel Accounting and Bookkeeping – Template

Loonadministraties

Loonadministraties

Onze klanten ontvangen naast de loonstrook (al dan niet digitaal) ook de journaalpost (voorzien van de grootboekrekeningen) en loonaangifte. Na akkoord van de loonaangifte zorgen wij er voor dat deze bij de fiscus wordt ingediend. Is er een pensioenregeling dan verzorgen wij ook de melding bij de pensioenverzekeraar.

Tevens voorzien wij onze klanten van het saldo van de WKR (werkkostenregeling).

Eind van het jaar zorgen wij dat onze klanten op tijd de jaaropgave aan het personeel kunnen verstrekken.

Onze andere diensten

Administratieverzorging

Een goed bijgewerkte administratie is onmisbaar voor de ondernemer die op het juiste ogenblik de beste beslissing wil nemen. 

Toeslagen

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag of kind-gebonden toeslagen?

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting voor de BV en NV en soms ook de stichting en vereniging. De vpb wordt geheven over de winst van de onderneming verminderd met aftrekposten, zoals investeringsaftrek en deelnemingsvrijstelling.