Industries experience

BV opheffen

Wanneer kan je kiezen voor de turbo-liquidatie:

* De BV heeft geen eigen vermogen meer

* De BV heeft geen baten of activa meer

* Balans moet op nul staan

* De BV mag geen vorderingen hebben

* Je hebt de verplichting om een jaarrekening op te stellen

* Er dient een Bewaarder te worden benoemd

* Er mag geen bankrekening meer zijn

Nadelen turboliquidatie

Nadeel van een turboliquidatie is dat iedere schuldeiser (hoe klein dan ook) de liquidatie kan terugdraaien. Wees er dan ook zeker van dat er geen schuldeisers meer zijn en ook niet meer kunnen komen. Twijfel je hieraan kies dan de formele liquidatie route. Hierbij kondig je de liquidatie aan de Staatscourant en laat de liquidatie door de notaris vastleggen. De formele liquidatie kan niet worden teruggedraaid door de schuldeisers. De crediteuren hebben 2 maanden, na publicatie in de Staatscourant, de tijd om in verzet te gaan (verzettermijn).

Met al deze stappen kunnen wij je helpen. Maar ook als de opheffing niet via de turboliquidatie kan kunnen wij je helpen.

Onze andere diensten

Administratieverzorging

Een goed bijgewerkte administratie is onmisbaar voor de ondernemer die op het juiste ogenblik de beste beslissing wil nemen.

Toeslagen

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag of kind-gebonden toeslagen?

Loonadministratie

Bij ons kunt u terecht voor een simpele loonberekeningen maar ook meer complexe loonberekeningen met pensioenberekeningen (bijvoorbeeld de bouwsector).