Who we are

Vennootschapsbelasting

Verrekenbare verliezen

Verrekenbare verliezen kunnen op 2 manieren worden verrekend:

– Carry back, of wel achterwaartse verliesverrekening: hierbij verreken het verlies van het boekjaar met de winst van het vorig jaar. Blijft er dan nog verlies over dan wordt dit verrekend met de winst in de toekomstige jaren.

– Carry Forward, of wel voorwaartse verliesverrekening: Hierbij verreken je het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Een moedermaatschappij kan samen met een of meer dochtermaatschappijen worden aangemerkt als fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Voordeel van het vormen van een fiscale eenheid is dat je verliezen van een maatschappij kan verrekenen met de winsten van een de andere maatschappijen uit dezelfde groep.

Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij:

– minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten

– recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij

– voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben

Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

– dezelfde boekjaren hanteren

– dezelfde winstbepalingen hanteren

– feitelijk gevestigd zijn in Nederland

We deliver expertise

Onze andere diensten:

Administraties

Wil je zeker weten dat je niet teveel belasting betaalt laat het dan door een deskundige invullen. Ons kantoor is zo’n deskundige. Door middel van een checklist kan je geen aftrekpost vergeten. Meer weten, bel of mail ons gerust.

Toeslagen

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag of kind-gebonden toeslagen?

Loonadministratie

Bij ons kunt u terecht voor een simpele loonberekeningen maar ook meer complexe loonberekeningen met pensioenberekeningen (bijvoorbeeld de bouwsector).